Partneři: T-Mobile | JOYCE | PSISCO

Synchronizace, zálohování a archivace


Na základě prozkoumání požadavků zákazníka, navrhneme způsob jak optimálně řešit zálohování a archivaci dat. Synchronizace dat by z našeho pohledu měla být automaticky u každého serverového řešení. Zabraňuje tak kolapsu, který může nastat havárií harddisku. Nelze však nikdy zajistit 100% spolehlivost synchronizovaného serveru, proto jsou nutné i jeho zálohy, které se tvoří minimálně jednou denně.

Zálohování provádíme dnes téměř výhradně na externí diskové pole, které je umístěné pokud možno v jiné části budovy než samotný server zákazníka. Toto RAIDové pole je ve většině případech viditelné a čitelné pouze pro serverovou aplikaci, která zajišťuje zálohování. Dá se však nastavit i pro zálohování jednotlivých PC stanic. Preferujeme však práci s daty přímo na serveru, kde je menší riziko ztráty dat a vyšší míra zálohování.

Něco k výše uvedeným pojmům. Je totiž mezi nimi podstatný rozdíl.

archivace

Představuje především shromažďování informací pro případné pozdější použití. Počítáme při tom i s nasazením technologií pro rychlé vyhledávání a třídění výsledků. Pro práci s archivem pak bude nejdůležitější jeho uspořádání, dlouhodobá spolehlivost a vysoká trvanlivost.

zálohování

Pod tímto pojmem rozumíme „Vytváření bezpečnostní kopie dat nebo celého operačního systému tak, abychom mohli v případě havárie v některých součástech počítače obnovit stav, který existoval těsně před vznikem poruchy“.

synchronizace

Synchronizace dat má za úkol neustále udržovat přesné kopie zdrojových dat ve všech synchronizovaných úložištích. Používá se především pro servery a serverové uložiště. Zajišťuje v podstatě bezproblémový chod serveru při výpadku jednoho z disků.