Partneři: T-Mobile | JOYCE | PSISCO


Satelitní sledování aut
Ve spolupráci s firmou NAM systém Vám nabízíme nadstandardní službu, která

sníží náklady na provoz až o 20%!Chcete vědět, kde se pohybuje váš vůz a to i v zahraničí?
Nebaví vás zapisovat ručně knihu jízd a evidovat náklady o vašem vozovém parku?
Chcete mít evidenci všech jízd a jejich oprávněnosti?
Chcete mít svá auta pod dohledem a být okamžitě informován, když dojde ke krádeži, odtahu, havárii?


Pak si zvolte jednu ze tří úrovní služby ONIsystém:

ONI sledování
ONI sledování PLUS
ONI střeženíZprovoznění komunikační jednotky ve vozidle Vám přinese:

• Znalost aktuální polohy firemních vozidel i zpětné zobrazení jízd přes webový prohlížeč
• zamezení černých jízd řidičů
• automatická tvorba elektronické knihy jízd – a její pozdější možná editace
• jednoduché vyúčtování soukromých km řidičů
• automatické statistiky vytížení vozidel + řidičů (evidence pracovní doby)
• optimalizace tras díky komunikace našeho systému s navigací Garmin
• výpočet průměrné spotřeby vozidel
• sleva z havarijního pojištění vozidel
• tvorba cestovních náhrad

Společnost SIDIT NET s.r.o. pro své zaměstnance připravila vzdělávací projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004332 a názvem Vzdělávání zaměstnanců SIDIT NET s.r.o, který se realizoval v období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2018. Cílem projektu bylo proškolení 9 osob – zaměstnanců společnosti, kdy se většinou jednalo o operátory callcentra. Během celého období byli tito zaměstnanci proškoleni v kurzech spadajících do měkkých a manažerských dovedností. Jednalo se především o kurzy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a komunikaci se zákazníkem, zvýšení praktických dovedností pracovníků a růst nových manažerských dovedností. Mezi kurzy, které se realizovaly, patřil například Time management, Komunikační dovednosti, Komunikace v týmu, Leadership, Asertivní telefonování, Umění péče o zákazníka a jiné. Všichni zaměstnanci prošli kurzy bez problémů a byli během realizace projektu úspěšně podpořeni. Projekt pomohl všem zaměstnancům získat větší sebevědomí při práci, zdokonalit se v některých oblastech, ve kterých si nebyli úplně jistí, a především po ukončení kurzů byla cílová skupina schopna přenést naučené poznatky do praxe a zlepšit kvalitu služeb, které naše společnost nabízí. Projekt během celé své realizace splnil veškeré cíle, které byly na začátku naplánovány a oproti předpokladu bylo podpořeno více osob, které se školení zúčastnily. Projekt byl po proškolení všech kurzů úspěšně ukončen.